You are here

Постижения и задачи на изследванията върху преводните патерици в старите славянски литератури

TitleПостижения и задачи на изследванията върху преводните патерици в старите славянски литератури
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1978
AuthorsНиколова, С
JournalСлавянска филология
Volume16
Pagination63
Citation KeyНиколова1978а