You are here

Патеричните разкази в българската средновековна литература

TitleПатеричните разкази в българската средновековна литература
Publication TypeBook
Year of Publication1980
AuthorsНиколова, С
Number of Pages426
PublisherБългарска академия на науките
CityСофия
Citation KeyНиколоваС1980