You are here

Апостолските цитати в старобългарския пълен превод на огласителните слова на св. Кирил Йерусалимски (с оглед на употребата на глаголните форми)

TitleАпостолските цитати в старобългарския пълен превод на огласителните слова на св. Кирил Йерусалимски (с оглед на употребата на глаголните форми)
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2000
AuthorsНиколов, Н
Book TitleГодишник на ШУ ”Епископ Константин Преславски”
Volume15а
Pagination30-86
Citation KeyНоколов2000