You are here

Гатање у XVII веку, према два пљеваљска рукописна псалтира

TitleГатање у XVII веку, према два пљеваљска рукописна псалтира
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1986
AuthorsПавловић, Л
JournalГласник етнографског музеjа
VolumeКњ. 50
Pagination173–185
Citation KeyПавловић1986