You are here

Към историята на Кирило-Методиевия старобългарски превод на Апостола

TitleКъм историята на Кирило-Методиевия старобългарски превод на Апостола
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1989
AuthorsПенев, П
Book TitleКирило-Методиевски студии
Volume6
Pagination246–316
PublisherИздателство на БАН
CityСофия
Citation KeyПенев1989