You are here

Влияние на гръцкия текст върху словореда в старобългарския превод на Апостола

TitleВлияние на гръцкия текст върху словореда в старобългарския превод на Апостола
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1992
AuthorsПенев, П
JournalНаучни трудове на Пловдивския университет
Volume30, № 1
Pagination37–42
Citation KeyПенев1992