You are here

Оловен амулет палимпсест с глаголико-кирилски текст

TitleОловен амулет палимпсест с глаголико-кирилски текст
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2006
AuthorsПопконстантинов, К
Book TitleТангра. Сборник в чест на 70-годишнината на акад. Васил Гюзелев
Pagination311-330
City София
Citation KeyПопконстантинов2006