You are here

Оловен амулет с глаголически текст

TitleОловен амулет с глаголически текст
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2009
AuthorsПопконстантинов, К, Миклас, Х
Book TitleСредновековието в огледалото на един филолог. Сборник в чест на Светлина Николова
EditionКирило-Методиевски студии
Series Volume18
Pagination385-397
CityСофия
Citation KeyПопконстантинов2009