You are here

Заклинателни молитви върху оловни амулети от средновековна България и паралелите им в Требници от средновековна Сърбия

TitleЗаклинателни молитви върху оловни амулети от средновековна България и паралелите им в Требници от средновековна Сърбия
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2009
AuthorsПопконстантинов, К
Book TitleЗборник радова Византолошког института
VolumeХVLІ
Pagination341-351
CityБеоград
Citation KeyПопконстантинов2009а