You are here

Новооткритият старобългарски Канон за Неделя Петдесетница и неговият византийски образец

TitleНовооткритият старобългарски Канон за Неделя Петдесетница и неговият византийски образец
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2006
AuthorsПопов, Г
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume3
Pagination3–48
Citation KeyПопов2006