You are here

Проблеми на историографската текстология. Върху материал от българската историопис VІІ-ХХ век.

TitleПроблеми на историографската текстология. Върху материал от българската историопис VІІ-ХХ век.
Publication TypeBook
Year of Publication2006
AuthorsПроданов, Н
CityВелико Търново
Citation KeyПроданов 2006