You are here

Σύνταγμα τῶν θείων καὶ ἱερῶν κανόνων

TitleΣύνταγμα τῶν θείων καὶ ἱερῶν κανόνων
Publication TypeBook
Year of Publication1859
AuthorsRhalles, A, Potles, M
Volume6
Number of Pages1–518
CityAthen
Notes

Syntagma ton theion kai hieron kanonon ton te hagion kai paneuphemon apostolon, kai ton hieron oikoumenikon kai topikon synodon, kai ton kata meros hagion pateron

URLhttps://archive.org/stream/SyntagmaTonTheionKaiHieronKanononTonTeHagionKaiPaneuphemonApostolon/RhallePotleSyntagmaV6#page/n5/mode/2up
Citation KeyRhalles1859