You are here

Septuaginta и традицията на гръцките отци

TitleSeptuaginta и традицията на гръцките отци
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2014
AuthorsРиболов, С
Book TitleТрадиция и контекст в богомислието на гръцките отци
Pagination51-88
Citation KeyРиболов2014