You are here

Пътят на вселената в богословската визия на Климент Александрийски, Ориген и Евагрий Понтийски

TitleПътят на вселената в богословската визия на Климент Александрийски, Ориген и Евагрий Понтийски
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2014
AuthorsРиболов, С
Book TitleТрадиция и контекст в богомислието на гръцките отци
Chapter4
Pagination167-188
Citation KeyРиболов2014