You are here

Антропологичният акцент на св. Григорий Нисийски

TitleАнтропологичният акцент на св. Григорий Нисийски
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2014
AuthorsРиболов, С
Book TitleТрадиция и контекст в богомислието на гръцките отци
Pagination188-209
Citation KeyРиболов2014