You are here

Славянският превод на Сказанието на Епифаний Кипърски за дванадесетте камъка

TitleСлавянският превод на Сказанието на Епифаний Кипърски за дванадесетте камъка
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2001
AuthorsСлавова, Т
Book TitleТрадиции. Приемственост. Новаторство. В памет на Петър Динеков
Pagination535–544
PublisherАкадемично издателство "Марин Дринов"
City София
Citation KeyСлавова2001