You are here

Теологическо и философско наследство. Съчинения по естествознание

TitleТеологическо и философско наследство. Съчинения по естествознание
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2008
AuthorsСлавова, Т
EditorМилтенова, А
Book TitleИстория на българската средновековна литература
Pagination170-178
Publisher Изток-Запад
CityСофия
Citation KeyСлавова2008в