You are here

Слово Акира Премудрог (препис из 1570/80. године)

TitleСлово Акира Премудрог (препис из 1570/80. године)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1980
AuthorsСтанковић, Р
JournalАрхеографски прилози
Volume2
Pagination219–227
Citation KeyСтанковић1980