You are here

Светци-лечители и психическите болести през Средновековието (Предварителни бележки)

TitleСветци-лечители и психическите болести през Средновековието (Предварителни бележки)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2015
AuthorsТодорова, Е
Journal Littera et Lingua. Електронно списание за хуманитаристика
Volume11
Issue4
Date Published04/2014
ISSNISSN 1312-6172
Citation KeyТодорова2014а