You are here

Лекарствен свитък лекарственик от сбирката на Центъра на Славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев” Cod. Suppl. D. Tril.1 от 1838 г.

TitleЛекарствен свитък лекарственик от сбирката на Центъра на Славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев” Cod. Suppl. D. Tril.1 от 1838 г.
Publication TypeBook
Year of Publication2017
AuthorsТодорова, Е, Велинова, В, Сурмова, П
PublisherЦСВП „Проф. Иван Дуйчев”
CityСофия
Citation KeyТодорова2017