You are here

Старобългарският Чинъ на Свѧто Богоявлениѥ. Текстология и редакции

TitleСтаробългарският Чинъ на Свѧто Богоявлениѥ. Текстология и редакции
Publication TypeBook
Year of Publication2017
AuthorsТончева-Тодорова, Х
Number of Pages420
PublisherУниверситетско издателство „Паисий Хилендарски”
CityПловдив
Citation KeyТончева-Тодорова2017