You are here

Византийските хроники в църковнославянската книжнина

TitleВизантийските хроники в църковнославянската книжнина
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1924
AuthorsТрифонов, Ю
JournalИзвестия на историческото дружество
Volume6
Pagination163-181
Citation KeyТрифонов1924