You are here

Азбучник српских средњовековних књижевних поjмова.

TitleАзбучник српских средњовековних књижевних поjмова.
Publication TypeBook
Year of Publication1990
AuthorsТрифуновиħ, Ђ
VolumeДруго, допуњено издање
PublisherВук Караџић
CityБеоград
Citation KeyTrifunovich1990