You are here

Изреке философа

TitleИзреке философа
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1990
AuthorsТрифуновиħ, Ђ
Book TitleАзбучник српских средњовековних књижевних поjмова
Pagination110-111
CityБеоград
Citation KeyТрифуновиħ1990в