You are here

Тайнописът в скрипторските бележки на българските ръкописи от XV до XVII век

TitleТайнописът в скрипторските бележки на българските ръкописи от XV до XVII век
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1993
AuthorsУзунова, Е
Book TitleМедиевистични ракурси. Топос и енигма в културата на православните славяни
Pagination121-127
CityСофия
Citation KeyУзунова1993