You are here

Симеон Логотет

TitleСимеон Логотет
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2003
AuthorsВелковска, Е
Book TitleКирило-Методиевска енциклопедия
Volume3
Pagination600-603
PublisherАкадемично издателство "Проф. Марин Дринов"
City София
Citation KeyВелковска2003б