You are here

Следи от апокрифни елементи в кирило-методиевската традиция в средновековна България

TitleСледи от апокрифни елементи в кирило-методиевската традиция в средновековна България
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1998
AuthorsВълчанов, С
Book TitleМедиевистика и културна антропология
Pagination195-210
CityСофия
Citation KeyВълчанов1998