You are here

„Числото“ в българската глаголна парадигма и морфемният му израз

Title„Числото“ в българската глаголна парадигма и морфемният му израз
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1976
AuthorsЯнакиев, М
JournalБългарски език
Issue1-2
Pagination76-81
Citation KeyЯнакиев1976