You are here

Симеонов сборник (по Светославовия препис от 1073 г.). Гръцки извори

TitleСимеонов сборник (по Светославовия препис от 1073 г.). Гръцки извори
Publication TypeBook
Year of Publication2015
AuthorsЯнева, П
Volume3
Number of Pages1242
PublisherАИ “Проф. Марин Дринов”
City София
Citation KeyЯнева2015