You are here

Обновление на литургическата и монашеската книжнина

TitleОбновление на литургическата и монашеската книжнина
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2008
Authors,
Book TitleИстория на българската средновековна литература
Pagination258-260
Citation KeyЙовчева, Милтенова2008