You are here

Екатерина Дограмаджиева. Месецословните четива в славянските ръкописни евангелия (X– XVII в.)

TitleЕкатерина Дограмаджиева. Месецословните четива в славянските ръкописни евангелия (X– XVII в.)
Publication TypeJournal Article
AuthorsЙовчева, М
JournalСтаробългарска литература
Volume43–44
Pagination259–272
Citation KeyЙовчева2010