You are here

За десеттомната колекция Студион (Из архива на румънския изследвач Йон Юфу)

TitleЗа десеттомната колекция Студион (Из архива на румънския изследвач Йон Юфу)
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1970
AuthorsЮфу, З
Book TitleStudia Balcanica. Проучвания по случай Втория международен конгрес по балканистика
Pagination299-334
CityСофия
Citation KeyЮфу1970