You are here

Biblio

Export 5 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is Kurz, Jozef  [Clear All Filters]
1973
Kurz, J. (1973). Slovník jazyka staroslověnského / Lexicon linguae palaeoslovenicae (Vol. 2 (К – О). Pràha: Československá akademie věd.
1955
Díl II: Úvod, text v přepise cyrilském, poznámky textové, seznamy čtení