You are here

Biblio

Export 4 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is Александър Наумов  [Clear All Filters]
2003
Наумов, Александър & Донка Петканова. 2003. Молитва. In , Старобългарска литература. Енциклопедичен речник, 303-304. (Старобългарска Литература. Енциклопедичен Речник). Велико Търново: Абагар.
1992
Наумов, Александър. 1992. За спецификата на църковнославянската литература в Жеч посполита. Palaeobulgarica / Старобългаристика 16. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 82–87.
1986
Наумов, Александър. 1986. Нови сведения за кирилски ръкописи в Полша. Palaeobulgarica / Старобългаристика 10. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 73–76.
1984
Наумов, Александър. 1984. За функционалната част на библейската картотека. Palaeobulgarica / Старобългаристика 8. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 74–77.