You are here

Biblio

Export 1 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is Lakoff, George  [Clear All Filters]
1988
Lakoff, G. (1988). Metafory w naszym życiu. Biblioteka Myśli Współczesnej (p. 269, [3]). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Przeł. i wst{\k e}pem opatrzył. Tomasz P. Krzeszowski