You are here

Biblio

Export 1 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is Páclová, I.  [Clear All Filters]
1971
Páclová, I.. 1971. K otázce lexikálních grécismů v staroslověnských památkách s latinskou předlohou. In , Studia palaeoslovenica. Sborník studií věnovaných k sedmdesátinám univ. prof. Dr. Josefa Kurze, 277–284. (Studia Palaeoslovenica. Sborník Studií Věnovaných K Sedmdesátinám Univ. Prof. Dr. Josefa Kurze). Praha: Academia.