You are here

Biblio

Export 1 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is Bauerová, Marta  [Clear All Filters]
1971
Páclová, I.. (1971). K otázce lexikálních grécismů v staroslověnských památkách s latinskou předlohou. In M. Bauerová & Štěrbová, M., Studia palaeoslovenica. Sborník studií věnovaných k sedmdesátinám univ. prof. Dr. Josefa Kurze (pp. 277–284). Praha: Academia.