You are here

Biblio

Export 3 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is Kuryłowicz, Jerzy  [Clear All Filters]
1956
Kuryłowicz, Jerzy. 1956. L’apophonie en indo-européen. Prace językoznawcze. (Prace Językoznawcze). Wrocław: Zakład im. Ossolińskich.
1935
Kuryłowicz, Jerzy. 1935. Etudes indoeuropéennes. Prace Komisji J{\k e}zykowej Polskiej Akademii Umiej{\k e}tności. (Prace Komisji J{\k E}Zykowej Polskiej Akademii Umiej{\k E}Tności). Kraków: Gebethner & Wolff.
1927
Kuryłowicz, Jerzy. 1927. E indo-européen et  hittite. In , Symbolae grammaticae in honorem Ioannis Rozwadowski, vol. 1, 95–104. (Symbolae Grammaticae In Honorem Ioannis Rozwadowski). Kraków: Gebethner & Wolff.