You are here

Biblio

Export 2 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is Naydenova, D  [Clear All Filters]
2007
Naydenova, D. (2007). Cyrillo-Methodian Juridical Heritage in Mediaeval Bulgaria. In Poznávanie kultúrneho dedičstva sv. Cyrila a Metoda. Monogragia príspekov z medzinárodnej konferencii Nitra, 3 júl 2007 (pp. 76–93). Nitra.