You are here

Biblio

Export 2 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is Mańczak-Wohlfeld, Elżbieta  [Clear All Filters]
2010
Mańczak-Wohlfeld, Elżbieta (ed.).. 2010. Słownik zapożyczeń angielskich w polszczyźnie. (ed.)Elżbieta Mańczak-Wohlfeld. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Państwowe Wydawnictwo Naukowe (PWN).