You are here

Biblio

Export 1 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is Mihăilă, G.  [Clear All Filters]
1964
Mihăilă, G.. 1964. Inscripţii slave vechi de la Basarabi (reg. Dobrogea). Studi şi cercetări linguistice 15. (Studi Şi Cercetări Linguistice). 39-58.