You are here

Biblio

Export 1 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is Langacker, Ronald W.  [Clear All Filters]
2009
Langacker, R. W. (2009). Gramatyka kognitywna : wprowadzenie (p. 758, [2] : il.). Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.
tł. Elżbieta Tabakowska [et al.].