You are here

Biblio

Export 1 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is Barnea, I.  [Clear All Filters]
1971
Barnea, I. & Şt. Ştefanescu. 1971. Bizantini, Români şi Bulgari la Dunarea de jos. Bibliotheca historica Romaniae. Vol. 3. Din istoria Dobrogei. (Bibliotheca Historica Romaniae). Bucureşti: Academiei Republicii socialiste România.