You are here

Biblio

Export 1 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is Czerkawski, Andrzej  [Clear All Filters]
2009
Krasoń, Katarzyna & Andrzej Czerkawski. 2009. Skłonność emergencyjna dzieci i adolescentów : utopia socjoempatycznej podmiotowości, zachowania ryzykowne a potencjał ekspresyjny spotkania. Prace Naukowe Uniwersytetu Śl{\k a}skiego w Katowicach, 0208-6336. (Prace Naukowe Uniwersytetu Śl{\k A}Skiego W Katowicach, 0208-6336). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śl{\k a}skiego.