You are here

Biblio

Export 1 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is Czerkawski, Andrzej  [Clear All Filters]
2009
Krasoń, K., & Czerkawski, A.. (2009). Skłonność emergencyjna dzieci i adolescentów : utopia socjoempatycznej podmiotowości, zachowania ryzykowne a potencjał ekspresyjny spotkania. Prace Naukowe Uniwersytetu Śl{\k a}skiego w Katowicach, 0208-6336 (p. 175, [1]). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śl{\k a}skiego.