You are here

Biblio

Export 1 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is Kurcz, Ida  [Clear All Filters]
2002
Reber, A. S. (2002). Słownik psychologii. (I. Kurcz & Skarżyńska, K.) (2nd ed., p. 1055). Warszawa: Scholar.
Pod red. nauk. Idy Kurcz i Krystyny Skarżyńskiej. [tł. Barbara Janasiewicz-Kruszyńska et al.].