You are here

Biblio

Export 1 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is Славянски езици – лексикология  [Clear All Filters]
2002
Rusek, J., Boryś, W., & Bednarczuk, L.. (2002). Dzieje Słowian w świetle leksyki : Pami{\k e}ci Profesora Franciszka Sławskiego (p. 546 : tab., 5 f. : facs.). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.