You are here

Dzieje Słowian w świetle leksyki : Pami{\k e}ci Profesora Franciszka Sławskiego

TitleDzieje Słowian w świetle leksyki : Pami{\k e}ci Profesora Franciszka Sławskiego
Publication TypeBook
Year of Publication2002
Series EditorRusek, J, Boryś, W, Bednarczuk, L
Number of Pages546 : tab., 5 f. : facs.
PublisherWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
CityKraków
KeywordsFranciszеk Sławski; Slavic language – lexicology; Slavic languages – miscelanies – in memoriam; Славянски езици – лексикология; Слявянски езици – сборници – в памет; Франтишек Славски
Citation KeyRusek2002