You are here

Biblio

Export 7 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is история  [Clear All Filters]
1996
Билярски, Иван. 1996. Нова книга за Добруджа през Средновековието. Palaeobulgarica / Старобългаристика 20. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 82–83.
1992
Бакалов, Георги. 1992. Нов труд по византийска история. Palaeobulgarica / Старобългаристика 16. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 125–126.
1985
Ангелов, Петър. 1985. Принос към дипломатическата история на Древна Русия. Palaeobulgarica / Старобългаристика 9. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 138–140.
Ангелов, Петър. 1985. Принос към дипломатическата история на Древна Русия. Palaeobulgarica / Старобългаристика 9. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 138–140.