You are here

Личното счетоводство на българина през XIX в. – епизод от формирането на буржоазния манталитет на Балканите

TitleЛичното счетоводство на българина през XIX в. – епизод от формирането на буржоазния манталитет на Балканите
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1986
AuthorsТодорова, М
JournalБалканистика
Pagination119–133
Keywordsикономика; история
Citation KeyТoдорова1986