You are here

Biblio

Export 4 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is литературна история  [Clear All Filters]
1998
Яус, Ханс Робер. 1998. Исторически опит и литературна херменевтика. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Превод от немски език
Яус, Ханс Робер. 1998. Литературната история като провокация към литературознанието. In , Исторически опит и литературна херменевтика, 27-87. (Исторически Опит И Литературна Херменевтика). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
1981
Банков, Трифон. 1981. Книга за основни проблеми на българската литературна история. Palaeobulgarica / Старобългаристика 5. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 125–128.